1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych wszystkich klientów sklepu internetowego Balsamique jest Alba Thyment sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szkolnej 98, 62-002 w Suchym Lesie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152323, NIP: 7820026054 , REGON: 63251406600000 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
Alba Thyment sp. z o.o. prowadząca działalność przy pomocy sklepu internetowego Balsamique
  • Adres: ul. Szkolna 98, 62-002 Suchy Las
  • Telefon: +48618115407
  • E-mail: info@balsamique.pl
Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek przedstawienia Klientom niniejszej klauzuli informacyjnej wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

2. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:
  • pod adresem e-mail: rodo@balsamique.pl 
  • pod numerem telefonu: +48618115407
  • lub osobiście w siedzibie podmiotu Alba Thyment sp. z o.o. w Suchym Lesie 62-002 przy ulicy Szkolnej 98.


3. Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – podajesz je nam np. przy okazji rejestracji konta klienta w sklepie internetowym Balsamique, zakupu towaru, płatności za zamówienie, składania zamówienia itp. W niektórych sytuacjach możemy pozyskiwać dane osobowe od osób trzecich – taka sytuacja występuje np. w przypadku zakupu przez Klienta karty podarunkowej na rzecz osoby trzeciej.

4. Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, cel przetwarzania oraz czas przechowywania danych osobowych?

W związku z tym, że sprzedajemy na rzecz naszych Klientów towary, jak również świadczymy różne usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Ponadto w zależności od celu przetwarzania Twoich danych osobowych, odmienny jest czas przetwarzania tych danych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy je odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania: Rejestracja konta Klienta w sklepie internetowym Balsamique

Zakres danych: Adres e-mail, hasło użytkownika, imię, nazwisko, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon, dane do wysyłki (jeśli są inne niż podany adres). W przypadku gdy zakładającym konto Klienta jest przedsiębiorca konieczne jest podanie następujących danych: firma, NIP, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon, dane do wysyłki (jeśli są inne niż podany adres), imię i nazwisko przedstawiciela kontrahenta

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu korzystania ze sklepu internetowego Balsamique jako zarejestrowany użytkownik. Innymi słowy, aby użytkownik mógł się zarejestrować w sklepie internetowym Balsamique, konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, gdyż w przeciwnym razie Administrator nie może zarządzać rejestracją. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora polegający na prawie do zarządzania rejestracją użytkownika w sklepie internetowym Balsamique.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas, przez jaki będziesz utrzymywać status zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego Balsamique (to znaczy do momentu, aż zdecydujesz się wyrejestrować).

Cel przetwarzania: Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego Balsamique:

W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie po to, aby:

a) skontaktować się z Klientem w celu poinformowania go o aktualizacjach dotyczących złożonego zamówienia lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi produktami czy usługami,
b) zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności,
c) uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem Klienta oraz względem nas podczas procesu zakupów,
d) zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność produktów, rezerwacjami produktów lub świadczeniem usług,
e) do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego Balsamique,
f) zapewnić możliwość korzystania z innych dostępnych funkcji lub usług, takich jak zakup i używanie Karty Podarunkowej.

Zakres danych: Adres e-mail, imię, nazwisko, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon, dane do wysyłki (jeśli są inne niż podany adres), numer rachunku bankowego, kwota transakcji, nazwa banku. W przypadku gdy dokonującym zakupu jest przedsiębiorca przetwarzane są następujące dane: firma, NIP, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon, dane do wysyłki (jeśli są inne niż podany adres). W przypadku podania imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie w imieniu Kontrahenta, również te dane są przetwarzane.

Podstawa prawna: Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług na Twoją rzecz. Ponadto uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas dokonywania zakupów przez Klientów. W naszej opinii, przetwarzanie tych danych jest pozytywne dla wszystkich stron uczestniczących w procesie dokonywania płatności za zakupy, ponieważ pozwala to na podjęcie odpowiednich środków chroniących go przed próbami nadużyć ze strony osób trzecich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

Cel przetwarzania: Zdalny zakup towaru lub zamówienie usługi (w tym zamówienia specjalne), zapytanie ofertowe

Zakres danych: Imię, nazwisko, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon, dane do wysyłki (jeśli są inne niż adres). Możemy również przetwarzać Twój adres e-mail lub numer telefonu. W przypadku gdy zawierającym umowę jest przedsiębiorca przetwarzane są następujące dane: firma, NIP, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon, dane do wysyłki (jeśli są inne niż podany adres). W przypadku podania imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie w imieniu Kontrahenta, również te dane są przetwarzane.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług na Twoją rzecz. Ponadto uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas dokonywania zakupów przez Klientów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

Cel przetwarzania: Obsługa klientów

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania wnioskami i żądaniami np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon.

Podstawa prawna: Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez naszych Klientów. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest korzystne dla Klientów, ponieważ umożliwia zapewnienie odpowiedniej obsługi oraz uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania. Gdy Klient się z nami kontaktuje, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub produktem lub usługą zakupioną za pośrednictwem sklepu internetowego Balsamique, przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży, względnie umowy świadczenia usług. Jeżeli zapytanie Klienta dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej lub też reklamacji naszych produktów lub usług, do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas konieczność spełnienia naszych obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać dane Klienta przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Cel przetwarzania: Marketing

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby przesyłać newsletter, dotyczący naszych produktów lub usług. Prosimy pamiętać, że możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas. Ponadto dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia działań promocyjnych (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów).

Zakres danych: adres e-mail, imię, lokalizacja ostatniego logowania, aktywność (kliknięcie w link newsletterów)

Podstawa prawna: Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (tzw. newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Cel przetwarzania: Obsługa informatyczna

W tym celu Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie po to, aby zapewnić należytą obsługę informatyczną realizowanych przez nas umów sprzedaży lub umów świadczenia usług (w tym za pośrednictwem sklepu internetowego Balsamique), jak również w celu zapewnienia należytego działania strony internetowej Balsamique wysyłki newslettera itp.

Zakres danych: Dane wynikające z plików cookies [link do Polityki plików cookies]

Podstawa prawna: Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach obsługi informatycznej jest nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej obsługi sklepu internetowego Balsamique. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies.

Cel przetwarzania: Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego Balsamique oraz ułatwienie korzystania ze sklepu internetowego, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego sklepu.

Zakres danych: W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w sklepie internetowym Balsamique, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies.

Cel przetwarzania: Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń. Rachunkowość własna.

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, dane o charakterze księgowym, rachunkowym, finansowym lub dane dotyczące dochodzonego roszczenia (dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody).

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Ponadto dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tj. ze względu na potrzebę spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa np. obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych).

Czas przechowywania danych osobowych: Dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

5. Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego Balsamique, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Dostawcy usług, w tym informatycznych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu sklepu internetowego Balsamique. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy także m.in. dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Dostawcy i partnerzy usług logistycznych, transportowych, doręczeniowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom świadczącym na naszą rzecz usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe.

Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym). Ponadto przekazujemy Twoje dane osobowe na rzecz podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi audytowe, finansowe itp.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne Prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu zakupu naszych towarów lub korzystania z oferowanych przez nas usług. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy. Informacje wymagane są oznaczone jako obowiązkowe na stronie internetowej Balsamique albo wskazane jako takie przez naszego pracownika. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości sprzedaży towaru na Twoją rzecz lub świadczenia przez nas określonych usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

8. Co się dzieje, jeżeli Klient udostępni nam dane osób trzecich?

Oferujemy funkcje i usługi, które wymagają od nas przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnianych nam przez Klientów, tak jak w przypadku aktywacji i wysyłki Karty Podarunkowej. Udostępnienie nam przez Klientów Danych Osobowych osób trzecich, oznacza, że Klient poinformował tę osobę trzecią o celach i sposobach ich przetwarzania.

9. Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na dane wskazane w punkcie 1.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (tj. w związku z wysyłką newslettera), jeśli jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Spowoduje jednak, że nie będziemy mogli dłużej wysyłać newslettera.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego Balsamique oraz ułatwieniem korzystania ze sklepu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

10. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

11. Pliki cookies

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić Klientom korzystanie ze sklepu internetowego Balsamique, poznać, w jaki sposób się z nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.