1. Reklamacje, które dotyczą zamówionego Towaru lub związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient ma możliwość kierowania na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do złożonej przez Klienta reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży.

3. Reklamacja może dotyczyć korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym przypadku Reklamacja może być przesłana drogą elektroniczną na adres info@balsamique.pl lub b.lisiak@albathyment.com.pl

4. Reklamacja Klienta w swej treści powinna zawierać dokładne określenie problemu.

5. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni rozpatrzeć reklamację i udzielić Klientowi wyczerpującej odpowiedzi na jego zapytanie.